Picbear logo Browse Instagram content with Picbear

 • 240 Total Likes
 • 0 Tot. Comments
มหาดไทยเร่งติดตามความก้าวหน้าตามมาตรการพัฒนาตลาดประชารัฐระยะต่อไป วันนี้ (15 มี.ค. 61) เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6 โดยมี ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference และ DOPA CHANNEL ไปยังศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐทั้ง 10 ประเภท พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ชี้แจงกรณีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จากกรณีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา และหนังสือพิมพ์มติชน เสนอข่าวนายปลอดประสพ สุรัสวดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืนใช้งบประมาณมากเกินความจำเป็น มีการทุจริตและไม่โปร่งใส โดยกล่าวว่า การเก็บข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชน ใช้งบประมาณมากเกินจากการจ่ายค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักของเจ้าหน้าที่ เป็นเงินหลายพันล้านบาท ทั้งที่ข้อมูลมีการเก็บรวบรวมกันมาตลอดโดยหน่วยงานของรัฐ และการจ้างบริษัทที่ปรึกษาช่วยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำโครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นบริษัทพวกพ้องและเครือญาติ ซึ่งคิดค่าดำเนินการแพงเกินจริง จากกรณีดังกล่าว นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย
ปลัดมหาดไทยสั่งการด่วนผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เชิญชวนนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษา และเครือข่าย "ประชารัฐ" ร่วมลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพปัญหาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันนี้ (3 มี.ค.61) ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่องการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยให้มีการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน รวมถึงให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการกิจกรรมที่จะดำเนินการในระดับตำบล/ หมู่บ้าน บูรณาการดำเนินการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับตำบลเป็นแกนหลัก
ขอเชิญติดตามรับชมการมอบนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง LIVE Streaming แฟนเพจ กระทรวงมหาดไทย PR www.facebook.com/prmoithailand
"หน่วยงานทุกระดับ ต้องยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยให้ถือเป็นนโยบายเน้นหนักต้อนรับปีใหม่ 2561 และต้องตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างรวดเร็วเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด" พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในที่ประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย 29 ธันวาคม 2560
กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ขอเชิญร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 1 มกราคม 2561 โดยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Live Streaming Facebook Fanpage กระทรวงมหาดไทย PR : www.facebook.com/prmoithailand ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย กองสารนิเทศ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ของขวัญมหาดไทย ส่งสุขทั่วไทย คนไทยยิ้มได้ ตลอดปี 2561 และตลอดไป (สามารถ scan QR Code เพื่อดูรายละเอียดของขวัญ)
ปลัดมหาดไทยแจ้งข้าราชการในสังกัดส่งความสุขปีใหม่ด้วยความพอเพียง งดรับของขวัญปีใหม่ เน้นย้ำทุกพื้นที่มอบ 14 โครงการเพื่อเป็นของขวัญให้พี่น้องประชาชน วันนี้ (24 ธ.ค.60) ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการส่งความปรารถนาดีในโอกาสดังกล่าว โดยให้ข้าราชการทุกท่านไม่ต้องเดินทางมาอวยพร หรือนำกระเช้าของขวัญหรือสิ่งของมาอวยพรปีใหม่ ซึ่งหากต้องการส่งความปรารถนาดี ขอให้ส่งเพียงบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ประจำอยู่ในพื้นที่
มหาดไทยเผยผลสำเร็จการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั้งประเทศแล้วกว่า 114 ล้านบาท วันนี้ (19 ธ.ค.60) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับลงทะเบียนผู้ค้าตลาดประชารัฐผ่านศูนย์ดำรงธรรม และได้ดำเนินการ Kick Off โครงการตลาดประชารัฐ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นเปิดตลาดประชารัฐในทุกจังหวัดและทุกอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศในวันดังกล่าวนั้น ในส่วนของการจัดงาน “ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล มีผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า จำนวน 180 ร้านค้า
รมช.มท. เป็นประธานเปิดงาน OTOP City 2017 : ของขวัญจากภูมิปัญญา ประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตั้งเป้าเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1.2 พันล้านบาท เชิญชวน ปชช. เที่ยวงาน 17-25 ธ.ค.60 ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี วันนี้ (18 ธ.ค.60) เวลา 15:00 น. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน OTOP City 2017 : ของขวัญจากภูมิปัญญา ประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง คณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สนับสนุนการทำงานภาคและบูรณาการการจัดทำแผนในทุกระดับ วันนี้ (15 ธ.ค.60) ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) โดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค การพัฒนาพื้นที่ของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กฟน. มอบของขวัญปีใหม่ “Sukhumvit..Make a wish ถนนสวยแห่งความสุข” ชูมหานครไร้สายภาพลักษณ์ใหม่ถนนสายเศรษฐกิจไทยสู่สากล วันนี้ (14 ธ.ค.60) เวลา 17:00 น. ณ บริเวณอุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Sukhumvit..Make a wish ถนนสวยแห่งความสุข” โดยมี นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และคณะผู้บริหารกฟน. ร่วมในพิธี กฟน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยสามารถดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน รื้อถอนสายสื่อสาร-เสาไฟฟ้า สร้างถนนสุขุมวิทไร้สาย - เสาไฟฟ้า
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าแสดงความยินดี และหารือในประเด็นต่าง ๆ วันนี้ (12 ธันวาคม 2560) เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับนายปีเตอร์ เฮมอนด์ (H.E. Peter Haymond) อัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าแสดงความยินดี และหารือในความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างกระทรวงมหาดไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา โอกาสนี้ นายปีเตอร์ เฮมอนด์ (H.E. Peter Haymond) อัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย และกล่าวชื่นชมกระทรวงมหาดไทยที่ได้ดำเนินนโยบายด้านการให้สัญชาติกับคนไร้สัญชาติในประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Long Visalo เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย – กัมพูชาให้แน่นแฟ้นในทุกมิติ อันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศทั้งสอง โอกาสนี้ H.E. Mr. Long Visalo เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ได้แสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
5 ธ.ค.60 / 10:30 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 ธันวาคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
เชิญมาเป็น "ครอบครัวมหาดไทย" ติดตามข้อมูลข่าวสารและกด LIKE & SHARE & FOLLOW กับพวกเรา "ชาวราชสีห์" ได้ที่แฟนเพจ "กระทรวงมหาดไทย PR" www.facebook.com/prmoithailand และทาง TWITTER & INSTAGRAM "กระทรวงมหาดไทย PR" นะครับ
กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 วันนี้ (3ธ.ค.60) ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยในการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
มหาดไทยเผย 12 วัน ประชาชนมาลงทะเบียนตลาดประชารัฐกว่า 5.7 หมื่นคน บูรณาการทุกหน่วยงานเร่งสร้างการรับรู้ในห้วง 9 วันสุดท้าย วันนี้ (22 พ.ย.60) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ รวม 9 ประเภท ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า ผู้มีรายได้น้อย และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ได้ลงทะเบียนจับจองพื้นที่ตลาดประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา พบว่าตลอด 12 วันที่ผ่านมา (10-21 พ.ย.60)
มท.1 เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการสำคัญเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย วันนี้ (15พ.ย.60) เวลา 16:00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการสำคัญเร่งด่วน โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่ต้องเร่งขับเคลื่อนดำเนินการโดยใช้กลไกที่มีอยู่ของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวมหาดไทย นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น วันนี้ (31 ต.ค.60) เวลา 15:30 น. ณ ห้องหงส์ยนต์ ท่าอากาศยานขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและพบปะ เยี่ยมเยียนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 23:15 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กระทรวงมหาดไทย และร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อติดตามการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค #ข่าวมหาดไทย

Loading